Estella

estella

Estella és un fragment de fusta tallat molt fi, un residu de la serradura o de la tallada de fusta

Llenya 

llenya

L’energia de la llenya és un tipus de bioenergia que utilitza la biomassa constituïda per la llenya. Es pot considerar com a energia renovable si es gestiona el bosc d’una manera sostenible. Els boscs que s’exploten per obtenir llenya poden ser del tipus bosc menut, que es regenera per rebrot de les soques tallades.

Pellets

 

pellet

Els pellets de fusta és un tipus de combustible granulat allargat a base de fusta. El pellet es fabrica mitjançant premsat de serradures on la pròpia lignina fa d’aglomerant. No cal ni cola ni cap altra substància més que la mateixa fusta. Aquest procés els dóna una aparença brillant com si estiguessin envernissats i els fa més densos.

Pinyol d’oliva

pinyol

Soc el distribuïdor de pinyol d’oliva, hueso de aceituna, per Catalunya, Balears i Canàries, de Pelaez Renovables, el pinyol més net i sense impureses millor d’Espanya, ultrapassant totes les normatives establertes avui en dia en una qualitat de estàndards europeus..

logo pelaez